Přihláška

Pro urychlení administrativních úkonů můžete vyplnit tuto elektronikou přihlášku kterou při přijetí jen podepíšete společně se souhlasem zpracování  osobních údajů (GDPR), nebo si můžete přihlášku se souhlasem o zpracování osobních údajů (GDPR) stáhnout, vyplnit, vytisknout, podepsat a dodat při přijetí.      

GDPR

Přihláška